TekTrol Undervognsbehandling - DK´s bedste

Hos Knudsen Bilpleje tilbyder vi TekTrol undervognsbehandling af din bil.

Ring til os på 71 99 16 99 og hør mere om priser og book tid.


Rustgaranti

En TekTrol rustgaranti er dit bevis for at vi indestår 100% for arbejdet - og et udtryk for behandlingens sande værdi
Hvis en bil under TekTrol-garanti skulle få en rustskade, hvor vores arbejde skulle have forhindret det, udbedres skaden - uden diskussion, og udgift for dig.

Sådan virker TekTrol's rustgaranti

  • Garantien er gratis - du skal ikke tilmelde dig.
  • Garantien udstedes ved 1. behandling. Biler over ét år vurderes først (se næste afsnit).

  • For 4-års behandlingen gælder garantien i 30 år (fra 1. indreg.dato) ved behandling hvert 4. år.

  • For 2-års behandlingen gælder garantien i 15 år (fra 1. indreg.dato) ved behandling hvert 2. år.
  • Skulle bilen ruste hvor behandlingen skulle have forhindret det, udbedrer vi skaden - uden diskussion, og uden udgift for dig.

  • Garantibeviset følger bilen - så husk at give det til en eventuel ny ejer.
  • Se i øvrigt Garantibestemmelser.

Sådan gives TekTrol's rustgaranti

  • Biler under 1 år: Alle får garanti.
  • Biler 1–5 år: Bilen vurderes ved behandlingen. Er bilen fri for begyndende rust får den garanti.
  • Biler over 5 år: Bilen får et certifikat der dokumenterer behandlingen og bilens tilstand.

Får min bil få garanti?

Hvis du er interesseret i en forhåndsvurdering af om netop din bil kan opnå garanti er du velkommen til at ringe til os.

Alternativt, og bedre, kan du komme forbi og vise os bilen. Tilsyneladende ens biler kan være 'ramt' vidt forskelligt.

Hvorfor har jeg fået et Certifikat - og ikke et Garantibevis?

Vi har i forbindelse med behandlingen vurderet bilens tilstand. Hvis bilen allerede er lettere angrebet af rust kan vi ikke give en garanti imod dette - men så meget desto mere god grund har der været til at du fik bilen behandlet - og dermed stoppet rustangrebet.


Garantibestemmelser for 4-års behandling

Garantien løber i antal år som anført i garantibeviset, dog maksimalt 30 år fra første registreringsdato og omfatter biler som rustbeskyttes efter følgende retningslinjer:

 

1. Komplet behandling samt montering eller godkendelse af inderskærme.

2. 43-­48 mdr. efter første behandling, som anført i skemaet,­ komplet behandling.

3. Derefter komplet behandling med 4 års interval.

Alle behandlinger skal foretages hos godkendt TekTrol­station, jævnfør www.tektrol.dk, og dokumenteres på garantibevis med garantimærke, stempel, dato og underskrift.

Garantien bortfalder hvis ovennævnte behandlinger ikke er foretaget, eller tidsintervallerne ikke er overholdt.

Garantien udløber senest 30 år efter bilens første indregistreringsdato.

I garantiperioden dækker garantien reparationer af rustskader (gennemrustning) på de dele af karosseri og chassis, det er muligt at rustbeskytte efter ML­-metoden (sprøjteskemaet).

Det TekTrol værksted der senest har stemplet og underskrevet garantibeviset har ansvaret for eventuel rustskade og ­reparation.

Garantien dækker ikke:

1. Skader som dækkes af andre fabrikanters garanti, bilens kaskoforsikring eller andre forsikringer.

2. Rustskader som opstår på forkromede/lakerede dele som ikke foreskrives behandlet efter ML-­metode (sprøjteskema) -  f.eks. tagregionen,udstødningssystem, motorblok, differentiale (herunder bagtøj/fortøj), evt.ophæng og bolte, samt fjederskåle, benzintank og bremserør.

3. Skader forårsaget af uforsigtig behandling med opløsningsmidler som f.eks. benzin, petroleum, og lignende. Skader som er fremkaldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, eller skader som har forbindelse med forhold, som er fortiet eller hvorom der er afgivet urigtige oplysninger.

4. Skader, som skyldes at bilen har været dårligt vedligeholdt, herunder især i lakmæssig henseende, eller så misvedligeholdt, at dette har medført øget risiko for rust.

5. Skader på steder hvor pladedelene er samlet med, eller hulrum udfyldt med skum, plast eller andre lignende materialer, som har umuliggjort rustbeskyttelse efter ML­metode (sprøjteskema).

6. Følgeskader, værdiforringelse eller stilstandserstatning i forbindelse med en garanti­reparation. 

Lak- og trafikskader

Det påhviler bilejeren selv at foretage reparation af de lakskader, der opstår som følge af stenslag og lignende, samt de lakskader der opstår omkring pyntelister, vindueslister, dørgreb, pladesamlinger og lignende.

Garantien dækker ikke de gennemrustninger, som opstår i forbindelse med nævnte lakskader.

I tilfælde af trafikskader eller lignende skal de udskiftede eller reparerede dele inden for én måned behandles hos Garantiudstederen. Delbehandingen skal dokumenteres på garantibeviset med stempel, dato ogunderskrift. I modsat fald bortfalder garantien.


Garantibestemmelser for 2-års behandling

Garantien løber i antal år som anført i garantibeviset, dog maksimalt 15 år fra første registreringsdato og omfatter biler som rustbeskyttes efter følgende retningslinjer:

 

1. Komplet behandling samt montering eller godkendelse af inderskærme.

2. 19-­24 mdr. efter første behandling, som anført i skemaet,­ komplet behandling.

3. Derefter komplet behandling med 2 års interval.

Alle behandlinger skal foretages hos godkendt TekTrol­station, jævnfør www.tektrol.dk, og dokumenteres på garantibevis med garantimærke, stempel, dato og underskrift.

Garantien bortfalder hvis ovennævnte behandlinger ikke er foretaget, eller tidsintervallerne ikke er overholdt.

Garantien udløber senest 15 år efter bilens første indregistreringsdato.

I garantiperioden dækker garantien reparationer af rustskader (gennemrustning) på de dele af karosseri og chassis, det er muligt at rustbeskytte efter ML­-metoden (sprøjteskemaet).

Det TekTrol værksted der senest har stemplet og underskrevet garantibeviset har ansvaret for eventuel rustskade og ­reparation.

Garantien dækker ikke:

1. Skader som dækkes af andre fabrikanters garanti, bilens kaskoforsikring eller andre forsikringer.

2. Rustskader som opstår på forkromede/lakerede dele som ikke foreskrives behandlet efter ML-­metode (sprøjteskema) -  f.eks. tagregionen,udstødningssystem, motorblok, differentiale (herunder bagtøj/fortøj), evt.ophæng og bolte, samt fjederskåle, benzintank og bremserør.

3. Skader forårsaget af uforsigtig behandling med opløsningsmidler som f.eks. benzin, petroleum, og lignende. Skader som er fremkaldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, eller skader som har forbindelse med forhold, som er fortiet eller hvorom der er afgivet urigtige oplysninger.

4. Skader, som skyldes at bilen har været dårligt vedligeholdt, herunder især i lakmæssig henseende, eller så misvedligeholdt, at dette har medført øget risiko for rust.

5. Skader på steder hvor pladedelene er samlet med, eller hulrum udfyldt med skum, plast eller andre lignende materialer, som har umuliggjort rustbeskyttelse efter ML­metode (sprøjteskema).

6. Følgeskader, værdiforringelse eller stilstandserstatning i forbindelse med en garanti­reparation.

Lak- og trafikskader

Det påhviler bilejeren selv at foretage reparation af de lakskader, der opstår som følge af stenslag og lignende, samt de lakskader der opstår omkring pyntelister, vindueslister, dørgreb, pladesamlinger og lignende.

Garantien dækker ikke de gennemrustninger, som opstår i forbindelse med nævnte lakskader.

I tilfælde af trafikskader eller lignende skal de udskiftede eller reparerede dele inden for én måned behandles hos Garantiudstederen. Delbehandingen skal dokumenteres på garantibeviset med stempel, dato ogunderskrift. I modsat fald bortfalder garantien.

Trustpilot