Vi passer på dine data

Persondatapolitik (GDPR)

Sikker og krypteret betaling online

Foretages der betaling med kreditkort på webshoppen, sker betalingen på en sikker forbindelse, der sikrer, at dine betalingsoplysninger ikke er tilgængelige for uvedkommende. Når betalingen foretages online, sker det gennem en sikker krypteret metode gennem webshopsystemet og en sikker betalingsgateway. Betalingsgatewayen fungerer som dankortterminalen, der administreres hos Quickpay, som overholder PCI DSS certificering - En certificering, der definerer en række krav til opbevaring, overførsel og håndtering af kreditkortdata. 

Hvorfor indsamler vi data?

Dine kontaktoplysninger gemmes med det formål at kunne levere varen til dig. Når der indsamles personoplysninger via webshoppen, sikrer vi, at det altid sker med din fulde accept, da købet ikke kan gennemføres, medmindre handelsbetingelserne her er godkendt. Det er din sikkerhed for at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Din IP-adresse registreres af sikkerhedsmæssige årsager når du foretager et køb.

IP-adressen og evt. personlige oplysninger oplyses til politiet, hvis der er tale om falske betalinger, svindel og bedrageri med kreditkort.

Sikkerhed

Oplysninger afgivet på webshoppen videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand. Alle oplysninger gemmes på højsikrede servere.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Knudsen Bilpleje er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.


Knudsen Bilpleje
Vedtoftevej 53
5620 Glamsbjerg
CVR-nr.: 25241746 
Tlf. 71991699
kundeservice@knudsen-bilpleje.dk


Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:
• Formål: Statistik
• Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Sporing af aktivitet på hjemmesiden
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f).
 
Hvor dine personoplysninger stammer fra:
• Cookies, som af brugeren kan accepteres/afvises
• Javascript sporingsscript
Opbevaring af dine personoplysninger:
• Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.
Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på ikke at opbevare data som er langt over 5 år
gamle i henhold til bogføringsloven, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive
opbevaret.
Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:
• Formål: Vi anvender dine oplysninger i ansættelsesproceduren med henblik på ansættelse hos Knudsen Bilpleje
• Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, CV, eksamensresultater m.m., som du selv har oplyst (ikke følsomme oplysninger).
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Knudsen Bilpleje indsamler og opbevarer oplysninger om personer, der er ansat i virksomheden, eller som har været ansat, eller som søger job i virksomheden, gælder persondataloven.
Hvor dine personoplysninger stammer fra:
• De stammer fra dig selv enten fra ansøgning fremsendt på mail eller afleveret personligt hos Knudsen Bilpleje.
Opbevaring af dine personoplysninger:
• Vi opbevarer dine personoplysninger i 4 måneder
 Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:
• Formål: Forsendelse og fakturering.
• Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Almindelige oplysninger (ikke følsomme oplysninger)
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Bogføringsloven
Hvor dine personoplysninger stammer fra:
• WEBSHOP: Oplysningerne indtastes af brugen i forbindelse med oprettelse af bruger på vores webshop, eller ved afgivelse af ordre som gæst.
• TELEFONISK/EMAIL: Oplysningerne indtastes af en medarbejder hos Knudsen Bilpleje, med brugerens samtykke.
Opbevaring af dine personoplysninger:
• Ved 5 års inaktivitet på hjemmesiden slettes data automatisk.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden
uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Trustpilot